Onze visie

Het aanbieden van een duurzame en circulaire isolatie heeft topprioriteit bij IsoBouw. Wij willen ons niet beperken tot 'one-liners' of niet onderbouwde claims. Wij geven daadwerkelijk invulling aan de realisatie van een beter leefmilieu. Dit wordt o.a. ook duidelijk verwoord in onderstaande visie van onze Managing director, Mark van de Burgt.

"Met Innovatie als ons fundament, is het bedenken en leveren van vernieuwende en kwalitatief hoogstaande airpop (EPS)-isolatiesystemen voor de bouwsector onze missie.
Met onderscheidende producten willen wij toegevoegde waarde creëren en een bijdrage leveren aan het succes van de vakhandel, voorschrijvers, aannemers en dakdekkers. Onze isolatiesystemen helpen om de leef- en werkruimtes van mensen duurzamer, aangenamer en productiever te maken".

"Wij erkennen de urgentie om duurzaam te ondernemen voor het verbeteren van het sociale, economische en ecologische welzijn van de gemeenschap. Met onze circulaire isolatiesystemen en ons recycle-programma werken we actief aan de verlaging van onze CO2-footprint. Door onze rol als motiverende en faciliterende werkgever en onze betrokkenheid in de lokale gemeenschap nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze werknemers en de omgeving waarin we actief zijn".

"Ondanks onze voorsprong blijven wij het tempo verder opvoeren. Onze innovatieve kracht zetten wij in om de zoektocht naar duurzamere materialen, productieprocessen, producten en oplossingen te versnellen. Samen met onze holding BEWi kiezen wij hierbij voor een structurele aanpak die is vastgelegd in een concrete duurzaamheidsstrategie met ambitieuze doelstellingen".

"Op een maatschappelijk verantwoorde en ethische manier, en in samenwerking met onze partners, zullen wij ons blijvend inzetten voor de bescherming van het milieu, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij opereren.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en passen onze business aan om in te spelen op de verwachtingen van morgen. Daarin zijn we meer toegewijd dan ooit tevoren".