Belofte 1: Circulair zijn

Het is onze ambitie om in 2030 een circulair bedrijf te zijn, gebaseerd op hernieuwbare energie. Om dit doel te bereiken, willen we slagen in de volgende drie processen:

Lean

'Lean' gaat over klassieke economische efficiëntie. Gericht op meer maken met minder (minimale inzet van middelen) en daarbij gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Onze doelstellingen voor 2030:

  • 50% van onze grondstoffen zijn van gerecycled materiaal of niet fossiel.
  • 50% van onze energiebehoefte is niet-fossiel opgewekt.
  • 50% van ons transport is gebaseerd op niet-fossiele brandstof.
  • Al onze productiebedrijven zijn ISO 14001 gecertificeerd.

Keep

'Keep' is het streven om hulpbronnen zo lang mogelijk in het economisch verkeer te houden. Dit betekent bijvoorbeeld producten een langere levensduur geven doordat het product zelf langer meegaat, ofwel omdat de componenten kunnen worden gerepareerd, geüpgraded of hergebruikt in nieuwe producten.

Onze doelstellingen voor 2030:

  • 100% van onze producten zijn recyclebaar.
  • Dialoog zoeken met klanten om het hergebruik van onze producten te verbeteren.

Close

'Close' gaat over het sluiten van de keten door de transitie van een lineaire economie (nemen-maken-dumpen) naar een circulaire economie (lenen-gebruiken-teruggeven).   

Onze doelstellingen voor 2030:

  • o% afval uit ons productieproces.
  • Reductie van afval en 80% van dit afval sorteren ten behoeve van materiaalrecycling.

Koploper in circulariteit

Geen 'greenwashing' maar daadwerkelijk invulling geven aan circulariteit! Dat is waar IsoBouw voor staat. Wij kunnen gerust stellen dat wij ook nu al de koploper zijn in de isolatiemarkt. Hoe wij deze koppositie bereikt hebben, kunt u lezen aan de hand van het 10R circulariteitsmodel.