Actiepunten

Om onze verplichtingen na te komen, nemen wij volgende maatregelen: 

 

Materialen en productontwikkeling

Ons doel is om de efficiëntie van onze hulpstoffen te verhogen en het gebruik van gerecyclede en niet-fossiele grondstoffen te optimaliseren. We zijn continu bezig om de kwaliteit van onze gerecyclede materialen te verbeteren en de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop te houden. Reeds in het ontwikkelingsproces van onze producten houden wij rekening met een minimale input van de noodzakelijke hoeveelheid grondstoffen en met de mogelijkheid de levensduur te verlengen en het product te recyclen. 

 

Productie

Wij zijn toegewijd om tijdens het productieproces onze milieuprestaties continu te verbeteren. Wij laten ons leiden door onze toezeggingen om ons gebruik van niet-fossiele
energiebronnen te verhogen, energie-efficiënte productieprocessen te implementeren, gerecyclede grondstoffen te gebruiken, de toepassing van chemicaliën te beperken, onze afvalproductie te verminderen en ervoor te zorgen dat ons afval wordt gesorteerd voor recycling.

 

Overgang naar niet-fossiel

Een transitie naar niet-fossiele energiebronnen betekent een enorme verandering in de manier waarop we onze producten maken. Allereerste willen wij de energievraag beperken door te investeren in energiezuinige maatregelen. De resterende energiebehoefte vullen wij in met niet-fossiele energiebronnen. 

 

Duurzaam inkopen

Samen met al onze BEWi-bedrijven hebben wij een aanzienlijk jaarlijks inkoopvolume. Wij zien dit als een kans om veranderingen teweeg te brengen en de nadruk te leggen op
duurzaamheid in onze waardeketen. Door duidelijke doelen te stellen en actief samen te werken met onze leveranciers waarborgen wij dat onze aankopen onze duurzaamheidsdoelen ondersteunen. 

 

Productdistributie

Het transport heeft een grote impact met een groot aandeel in de hoeveelheid CO2-emissies. Wij werken aan de verlaging van deze impact door de implementatie van een efficiënter en 'schoner' transport. We zullen de routeplanning optimaliseren, de beladingsgraad verbeteren en samen met transporteurs zoeken naar meer niet-fossiele alternatieven.

 

Inzameling en recycling

Ons streven is om circulair te zijn. We zijn continu bezig met de verhoging van onze inzamel- en recycle-capaciteit door te investeren en samen te werken met klanten, partners en zusterbedrijven. Dit om ervoor te zorgen dat onze producten worden gesorteerd voor inzameling en materiaalrecycling. 

 

Inclusieve samenleving

We zullen opkomen voor onze waarden en overtuigingen, pleiten voor verandering en een actieve rol spelen om dit te ondersteunen. Dit betekent dat we actief zullen
samenwerken met onze medewerkers, partners en buren om in de gehele waardeketen een ​​positieve impact te creëren.