Belofte 3: Bijdragen aan een inclusieve samenleving

Het is het onze ambitie om een ​​positieve maatschappelijke impact te creëren voor iedereen in onze waardeketen en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Wij willen dit waarborgen door een verantwoordelijke werkgever, partner en buur te zijn. Daar waar wij actief zijn, kunnen wij het verschil maken voor mensen en gemeenschappen door anti-corruptie, arbeidsrechten, inclusieve besluitvorming en de betrokkenheid van gemeenschappen met onze organisatie en met onze partners serieus te nemen. Onze doelstellingen omvatten:

Een verantwoordelijke werkgever zijn

  • Gelijke kansen bieden ongeacht etnische achtergrond, geslacht, religie, leeftijd of seksuele geaardheid.
  • 100% van onze medewerkers heeft een ontwikkelingsplan waarmee ze kunnen groeien, betrokken zijn en hun volledige potentieel kunnen bereiken.
  • Nooit compromissen sluiten met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid en preventieve maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen.

Een verantwoordelijke partner zijn

  • 100% van onze partners voldoen aan onze eis met betrekking tot ethiek, arbeids- en mensenrechten.
  • Onze medewerkers en stakeholders de mogelijkheid bieden om misstanden te rapporten. 

Een verantwoordelijke buurman zijn

  • Betrokken zijn bij onze locale gemeenschap(pen).
  • Geen negatieve impact hebben op de gemeenschappen waar wij actief zijn.