Constante monitoring

De strategie toont de doelen en commitment van BEWi en haar dochterbedrijven op het gebied van duurzaamheid. Alle BEWi-bedrijven zijn toegewijd hun prestaties te verbeteren en duurzaamheid verder te integreren in hun dagelijks werk. De nadruk zal liggen op:

In kaart brengen van onze ecologische voetafdruk

Door onze ecologische voetafdruk periodiek in kaart te brengen, kunnen we onze milieu-impact meten in de tijd. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in onze prestaties om vervolgens weloverwogen beslissingen te nemen. We zien nu al dat een groot deel van de CO2-emissies buiten onze eigen muren plaatsvindt. Om te slagen betekent dit dat we moeten samenwerken met onze stakeholders en we gezamenlijk moeten zoeken naar duurzame oplossingen. 

Materialiteit

BEWi zal jaarlijks een materialiteitsanalyse uitvoeren. Dit stelt ons in staat om onze belangrijkste duurzaamheidskwesties te identificeren en met onze stakeholders hierover in gesprek te gaan. Materialiteit betekent dat de relevantie van een duurzaamheidsfactor voor de financiële performance van een onderneming in kaart wordt gebracht. 

Klimaatrisico-assessment

Klimaatrisico is voor BEWi een belangrijk aspect. Er zal daarom regelmatig een klimaatrisico-assessment worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ons klimaatrisicobeheer strookt met de 'Task Force on Climate-related Financial Disclosures' (TCFD). 

De GRI-standaard

BEWi zal de voortgang op het gebied van duurzaamheid rapporteren in overeenstemming met de 'Global Reporting Initiative' (GRI). Dit zorgt voor meer transparantie.