Belofte 2: Actief samenwerken met partners

De transitie naar een circulaire economie vereist een fundamentele heroverweging over de manier waarop we producten produceren, gebruiken en hergebruiken. Om hierin te slagen zijn collectieve acties nodig in de hele waardeketen in samenwerking met overheden en de maatschappij. Wij geloven erin dat door samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheden, instanties en academici de capaciteit en het vermogen ontstaat om de mondiale ecologische omstandigheden te verbeteren. Wij willen onze bijdrage leveren en hebben ons de volgende doelen opgelegd voor 2030:

Verbetering van het beleid en industrienormen voor circulaire oplossingen

  • Een actieve rol vervullen in initiatieven ter promotie van circulaire oplossingen.
  • Een actieve deelname in relevante nationale belangenverenigingen.
  • Open en transparant zijn en kennis delen m.b.t. onze successen, mislukkingen en uitdagingen.

Kennis en innovaties verhogen om circulaire oplossingen mogelijk te maken

  • Deelnemen aan onderzoeksprojecten om de kansen en barrières van een circulaire economie te verkennen.
  • Onze kennis delen en samenwerken met organisaties in opkomende economieën ter bevordering van een circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Samenwerken om gezamenlijk toegevoegde waarde te creëren

  • De dialoog zoeken met onze stakeholders ter verkenning en identificatie van kansen om de circulariteit te vergroten door innovatie, hergebruikprocessen
    en inzameling van materialen voor recycling.
  • Actief samenwerken met onze leveranciers om invulling van duurzamere producten en oplossingen te verhogen.
  • 100% van onze leveranciers committeren zich aan onze duurzaamheidseisen.