Milieu

In toenemende mate wordt er waarde gehecht aan milieuvriendelijk isoleren. Met airpop® zit u wat dat betreft goed. Het bestaat voor 98% uit lucht. Niet raar dat deze duurzame isolatie daarom in vergelijking met andere materialen een betere milieuscore heeft. Lees hieronder wat het belang is van isolatie en waarom u het beste kunt kiezen voor airpop® als u milieuvriendelijk en circulair wilt isoleren.

Isoleren, de eerste stap naar energiebesparing (Trias energetica)

De TU Delft ontwikkelde een strategie, die bekend staat onder de term 'Trias Energetica', om een duurzame energiebesparing te bereiken. De allereerste en meest duurzame stap is isoleren. 

 

STAP 1. Beperk de energievraag

De eerste en belangrijkste maatregelen zijn ter voorkoming van energieverlies. Belangrijk zijn hierbij o.a. de mate van isolatie en de luchtdichtheid. Daarna volgt warmteterugwinning, bijv. uit ventilatielucht of afvalwater, waardoor de energievraag verder beperkt wordt. En tot slot het voorkomen van verspilling: Licht uit, deuren dicht, verwarming laag in ruimten die niet gebruikt worden.


STAP 2. Gebruik duurzame energiebronnen

Zonne- en windenergie zijn voorbeelden van duurzame energie, die bij gebouwen kunnen worden toegepast . Een ander oplossing om het verschil tussen aanbod en vraag te overbruggen is de opslag van warmte en koude in de bodem.


STAP 3. Gebruik eindige bronnen efficiënt

Zijn alle mogelijkheden m.b.t. energiebesparing en duurzame energie benut? Dan is het zaak om de installaties (voor verwarming, warm tapwater, koude, ventilatie,
maar ook liften) en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Isoleren rendeert. 

Ook financieel verdient isoleren de hoogste prioriteit. Met isolatie zijn de hoogste besparingen mogelijk.

Isoleren met airpop® van IsoBouw rendeert nog meer!

Niet alleen qua kwaliteit en prijs, maar ook op het gebied van duurzaamheid presteert IsoBouw met Airpop® uitstekend. Wetenschappelijk onderzoek van NIBE (Nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie) bevestigt de uitzonderlijke prestaties op dit gebied (zie menubalk 'De beste milieuscore'). 

Beperkt gebruik van grondstoffen

De productie van airpop® gebeurt uiterst efficiënt en met minimale inzet van grondstoffen. airpop®-producten bestaan voor 98% uit lucht en voor 2% uit polystyreen. Polystyreen is gemaakt van monostyreen, hetgeen van aardolie afkomstig is. Het aandeel van airpop® in de totale aardolieconsumptie is nog geen 0,0007%. Bij de toepassing van airpop® is de besparing aan brandstof vele malen hoger dan de input.

Verantwoord houtgebruik

In sommige producten, zoals bijvoorbeeld onze sandwich dakelementen past IsoBouw hout toe. Hiervoor beschikt IsoBouw over het certificaat.

Logo PEFC IsoBouw

PEFC: Het ‘Programma for Endorsement of Forest Certfication Schemes’ (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen en heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. PEFC biedt de consumenten zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.

In het kader van de FSC en PEFC-certificatie beschikt IsoBouw over een ‘Self Declaration’ en ‘Beleidsverklaring Chain of Custody’. Deze verklaringen kunnen wij u op verzoek toesturen.

Geen (H)CFK’s
(H)CFK’s zijn mede verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag en het broeikaseffect.
airpop® bevat geen (H)CFK’s en heeft deze ook in het verleden nooit bevat (zie TNO rapport van 1988).

Beperking van restmateriaal

IsoBouw levert vele producten op lengtespecificatie, hetgeen niet alleen een besparing van grondstoffen oplevert, maar ook de hoeveelheid restmateriaal op de bouwplaats vermindert. In onze productiebedrijven wordt bovendien vrijkomend airpop® van snij- en randbewerkingen hoogwaardig hergebruikt.

Milieumanagement (ISO14001)

IsoBouw richt zich op het op milieuverantwoorde wijze ontwikkelen, vervaardigen en het op de markt brengen van deze producten, zoals vastgelegd in onze beleidsverklaring).

Qua milieumanagement is IsoBouw ISO14001 gecertificeerd.

Gebruik van 'groene' elektriciteit

De gehele BEWi organisatie (holding van IsoBouw) en haar dochterbedrijven maken gebruik van Groene Elektriciteit. De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt met behulp van windmolens. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij.

Biobased isoleren met BioFoam®

BioFoam® is een 100% natuurlijke variant. De C-2-C gecertificeerde isolatie wordt gemaakt van plantaardig afval en lucht. Natuurlijker kan niet! De CO2-uitstoot bij productie is nog lager dan bij de productie van airpop®, die al het laagst is van alle vaak gebruikte isolatiematerialen. 

 

Aantoonbaar de beste milieuprestatie

NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft vrijwel ons gehele assortiment wetenschappelijk getoetst. Onze isolatieproducten zijn hierbij vergeleken met alternatieven in dezelfde toepassing. De conclusie van deze objectieve toetsing is, dat de IsoBouw isolatiesystemen tot de beste DUBO keuzes behoren.

 

 De volgende producten zijn gecertificeerd met een DUBOkeurmerk:
 (Klik op het product om het certificaat te downloaden)


Dakelementen

Vloerisolatie

Plat dak isolatie

Gevelisolatie

Isoleren rendeert voor het milieu en de portemonnee

Extra investeringen in (dikkere) isolatie resulteren door de lagere stookkosten in duidelijk lagere maandlasten. De grootste besparingen zijn haalbaar bij het isoleren van het dak, gevolgd door gevelisolatie en vloerisolatie.

 

Zoals uit het overzicht blijkt is een goede isolatie in vergelijking tot andere maatregelen het meest kosteneffectief:

  • De levensduur van isolatie is langer dan van de meeste installaties.
  • Isolatie vraagt geen onderhoud.
  • Het rendement van isoleren is hoger dan die van installaties.

Korte terugverdientijd

Een goed geïsoleerde woning met Airpop® biedt niet alleen optimaal comfort, maar er hoeft ook minder gestookt te worden. Daardoor zijn minder fossiele brandstoffen nodig, wordt op stookkosten bespaard, vermindert de CO2-uitstoot en wordt geholpen het broeikaseffect tegen te gaan. De energie die tijdens de productiefase van Airpop® wordt gebruikt, is dan ook snel terugverdiend. En dat resulteert in een besparing van honderden liters fossiele brandstof.

Lange levensduur

De gemiddelde technische levensduur van de meeste Airpop®-bouwproducten bedraagt meer dan 75 jaar. Het is een uitermate duurzaam materiaal dat ook na vervulling van haar energiebesparende doel weer als grondstofmateriaal kan worden ingezameld en hergebruikt. 

airpop®, uitstekend recyclebaar

airpop® is mechanisch te recyclen, te smelten en te granuleren tot de basisgrondstof PS. Bovendien kan aAirpop® ook thermisch gerecycled worden in afvalverbrandingsinstallaties.
In de brochure 'EPS; 100% recyclebaar, 100% duurzaam' leest u alles over het recyclen van airpop®.

IsoBouw: De grootste airpop® recycler in de Benelux

IsoBouw hergebruikt omvangrijke hoeveelheden airpop® in haar producten. Hierdoor worden kostbare grondstoffen en energie bespaard, de afvalstroom beperkt en het milieu extra ontlast. Behalve het restmateriaal dat van de bouw retour komt, worden daarbij ook airpop® producten uit de tuinbouw ingezet en hergebruikt.
Ook het Cradle to Cradle principe wordt moeiteloos ingevuld met de isolatiesystemen van IsoBouw.

Maar niet alleen bij de productie van de eindproducten wordt airpop® hergebruikt. Ook onze airpop®-grondstofleverancier, het zusterbedrijf BEWi Raw, heeft een eigen recyclingproces voor airpop® ontwikkeld. In dit artikel leest u meer hierover. Zie ook het artikel uit Geotechniek over het initiatief van airpop®-fabrikanten om gebruikt airpop® toe te passen als funderingsmateriaal bij grond-, weg- en waterbouwprojecten.

IsoBouw retoursysteem

Voor kaal en schoon airpop® zijn speciale airpop® inzamelzakken verkrijgbaar, die in overleg met IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen kunnen worden. Voor samengestelde producten als dakelementen en staalsandwich panelen beschikt IsoBouw over een retourbox.

Veilige energieterugwinning

Bij thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties ontleedt airpop® zich voornamelijk in CO2 en water. De in minimale hoeveelheden vrijkomende stoffen zijn minder schadelijk dan rookgassen van natuurlijke materialen zoals hout, wol en kurk. Er worden geen dioxines of furanen gevormd. De vrijkomende energie bespaart bovendien fossiele brandstoffen.

Geen milieubelastend afval

Aan het einde van de levensduur wordt airpop® in zijn geheel hergebruikt. Hetzij als gerecycled materiaal in nieuwe producten of als thermische recycling in afvalverbrandingsinstallaties. Stort van airpop® vindt zelden plaats. Mocht dit toch gebeuren dan nog is airpop® niet belastend voor het milieu. Het is biologisch neutraal, niet toxisch en laat geen schadelijke stoffen na. Aan het storten van airpop® zijn geen extra kosten verbonden.

Noot: Recycling van airpop® gebeurt dagelijks en op grote schaal. Daarbij steekt airpop® zeer positief af t.o.v. andere isolatiematerialen. Vele van deze materialen zijn theoretisch wel recyclebaar, maar vaak tegen zeer hoge kosten. Dit maakt een recycling daarvan in de praktijk minder interessant.