SlimFix Flex

Maatwerkoplossingen bij dakelementen


SlimFix Flex staat voor méér flexibiliteit in producttoepassing en voor méér keuzevrijheid voor de afnemers en voorschrijvers. Onder de naam SlimFix Flex biedt IsoBouw 6 aanvullende maatwerkoplossingen die geprefabriceerd aangeboden worden. Door voor één of meerdere maatwerkoplossingen te kiezen kunt u het gemak en de snelheid van verwerken zelf beïnvloeden.

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.
 • Vrijheid in ontwerp.
 • Beperking afval.

Méér flexibiliteit en méér keuzevrijheid

 

Eenvoudig bestelbaar maatwerk

Met SlimFix Flex maakt IsoBouw de toepassing van vaak omslachtig te bestellen en te realiseren maatwerk eenvoudig voor alle marktpartijen. Voor een vlekkeloze afwikkeling hoeft vaak slechts één maat doorgegeven te worden. Hierdoor is het kinderlijk eenvoudig te bestellen. Zelfs bij zeer projectspecifiek gewenst maatwerk is de toezending van de tekening al voldoende.
Met SlimFix Flex onderscheidt IsoBouw zich ook door de snelle afwikkeling van offerte-aanvragen, de korte levertijden, de klantvriendelijke aanlevering en de transparente facturering, zelfs bij zeer complexe maatwerkoplossingen.

Toepassingsgebied

De SlimFix Flex maatwerkoplossingen zijn toepasbaar bij de huidige standaard SlimFix, SlimFix Passief en SlimFix Riet+

SlimFix Flex Dakvenstervoorziening

Dakvenstervoorziening Anim3

Productinformatie

Bij een dakvenstervoorziening voorzien wij 1 of 2 elementen fabrieksmatig van constructieve verstevigingen die afgestemd zijn op de breedte van het dakvenster. In het werk kunnen, in verticale richting variërend, de sparingen uitgezaagd worden. Hierdoor hoeven op de bouwplaats geen bouwkundige constructies zoals ravelingen aan de binnenzijde meer aangebracht te worden (zie ook het infoblad).

Toepassingsgebied

De dakvenstervoorziening kan bij alle typen SlimFix, SlimFix Passief en SlimFix Riet+ voor alle gangbare dakvensters toegepast worden.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Vrijheid in ontwerp.
 • Een mooie esthetische binnenafwerking (zonder ravelingen).
 • Toepasbaar bij vrijstaande en geschakelde woningbouw.
 • Sparing mogelijk voor breedst gangbare dakvenster.
 • Toepasbaar als verborgen sparing voor plaatsing van een dakvenster op een later moment.

De voordelen voor verwerkers

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • In het werk flexibel te positioneren.
 • Altijd voorzien van een extra tengel naast de sparing.
 • Woning blijft wind en regendicht tot moment van plaatsing dakvenster.
 • Veiliger: een dicht dak tijdens het leggen van de pannen.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

 • Standaard: Bij één voorziening per dakvlak hoeft slechts de maat van het dakvenster doorgegeven te worden.
 • Projectspecifiek: Op wens en bij meer dan één voorziening per dakvlak maakt IsoBouw een projectspecifiek legplan a.d.h.v. de bouwtekening.

Zie voor een verdere uitleg het infoblad.

Overspanningen

U kunt de overspanningen bij SlimFix hanteren -25%. Bij een projectspecifiek legplan kan afhankelijk van de uitvoering de overspanning oplopen tot die van standaard SlimFix elementen.

Verwerkingsvoorschrift

Download hier het SlimFix Flex dakvenstervoorziening verwerkingsvoorschrift.

SlimFix Flex Gootverjonging

Gootverjonging Anim3

Productinformatie 

Bij een gootverjonging worden de SlimFix dakelementen aan de gootzijde fabrieksmatig verjongd (bovenzijde) waardoor bouwkundig een perfect detail ontstaat en lekwater automatisch in de goot loopt.

Toepassingsgebied

De gootverjonging kan worden toegepast bij de typen SlimFix 3.0, t/m 7.0 die voorzien zijn van langslatten (type L) en SlimFix Passief.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • 100% afvoer van lekwater, daardoor langere levensduur.
 • Geen lekwater (aftekening) langs gevel.

De voordelen voor verwerkers

 • Geïntegreerde goot in element.
 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • 100% afvoer van lekwater.
 • Gootbodem reeds aanwezig.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

 • Standaard: Een keep van 20 x 280 mm. De bovenzijde van de verjonging is afgewerkt met een multiplex plaat van 12 mm. De kopse zijde is voorzien van een gootregel.
 • Projectspecifiek: Afwijkende verjongingen kunnen in overleg projectspecifiek gemaakt worden.

SlimFix Flex Boeiverjonging

Boeiverjonging Anim3

 

Productinformatie 

Bij een boeiverjonging worden de SlimFix dakelementen aan de gootzijde fabrieksmatig verjongd(onderzijde) waardoor het boeiboord smaller uitgevoerd kan worden.

Toepassingsgebied

De boeiverjonging is vanuit esthetisch oogpunt soms wenselijk bij dikker gedimensioneerde elementen. Vandaar dat deze toegepast kan worden bij de typen SlimFix 4.5 t/m 7.0 die voorzien zijn van langslatten (type L) en SlimFix Passief.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Vrijheid in ontwerp.
 • Slanker boeiboord.

De voordelen voor verwerkers

 • Tijdwinst op de bouwplaats.
 • De onderzijde van de verjonging is schroefbaar.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.

Uitvoering & hoe te bestellen

 • Standaard: Een keeplengte van 500 mm. De onderzijde van de verjonging is afgewerkt met een multiplexplaat van 12 mm. De overblijvende hoogte van het verjongde element incl. beplating is 135 (bij type 3/3L) of 140 mm (bij type 8/8L).
 • Projectspecifiek: Afwijkende verjongingen kunnen in overleg projectspecifiek gemaakt worden.

SlimFix Flex Paselement

Paselement Anim3

Productinformatie

Bij een paselement wordt het SlimFix dakelement fabrieksmatig in de lengte verzaagd om de breedte van het element af te stemmen op de specifieke behoefte bij een project.

Toepassingsgebied

Toepasbaar bij alle typen SlimFix, en SlimFix Riet+ als paselementen voor een snelle verwerking van de sluitmaat op het dak.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Snellere bouwtijd.
 • Altijd bevestigingsmogelijkheid voor de panlatten door tengel langs elke rand.
 • Met hele elementen vergelijkbare overspanningen.
 • Minder afval op de bouwplaats, minder overlast voor bewoners.

De voordelen voor verwerkers

 • Snelle montage.
 • Geen zaagwerk op de bouw onder moeilijke omstandigheden.
 • Beperking van het afval.
 • Voorzien van extra tengel voor bevestiging van panlat.
 • Overspanning gelijk aan hele elementen, geen extra voorzieningen nodig.
 • Eenvoudig bestelbaar maatwerk.
 • Maatvastheid van de elementbreedte.

Uitvoering & hoe te bestellen

Bij SlimFix dakelementen met langslatten (type L) wordt aan de gezaagde langszijde een nieuwe langslat aangebracht. Bij alle type geldt dat er aan de gezaagde langszijde een extra tengel wordt geplaatst.

 • Standaard: Door opgave van de gewenste breedtemaat van het paselement.
 • Projectspecifiek: Op wens maakt IsoBouw een projectspecifiek legplan van de noodzakelijke paselementen a.d.h.v. de bouwtekening.

SlimFix Flex Gekoppeld

Gekoppeld Anim3

Productinformatie

SlimFix dakelementen worden fabrieksmatig gekoppeld en voorzien van panlatten waardoor de verwerking bij eenvoudige dakconstructies kan worden versneld.

Toepassingsgebied
Toepasbaar bij alle typen SlimFix. Uitermate geschikt voor toepassing op eenvoudige dakconstructies, waar een onderconstructie aanwezig is en veel tijdwinst behaald kan worden door met minder hijsbewegingen meer m2 te monteren.

De voordelen voor architecten en opdrachtgevers

 • Snellere bouwtijd.
 • Een professionele projectspecifieke ondersteuning via ons eigen projectbureau.

De voordelen voor verwerkers

 • Eenvoudige en snelle montage.
 • Merendeel pvc profielen zijn fabrieksmatig reeds gemonteerd.
 • Merendeel van de naden zijn fabrieksmatig gepurd.
 • Professionele begeleiding van uw project.
 • Tekenwerk op maat.
 • Nok- en goot afschuiningen mogelijk.

Uitvoering & hoe te bestellen

Koppeling van losse SlimFix dakelementen tot één element met een maximale breedte van 3,4 meter, incl. panlatoverstek. De koppeling vindt plaats middels panlatten van 22 x 48 mm.

Gekoppelde elementen worden door IsoBouw altijd projectspecifiek uitgewerkt a.d.h.v. de bouwtekening.

Gerelateerde producten

Laat IsoBouw u helpen!

IsoBouw is naast leverancier ook expert in isolatie-vraagstukken. Neem contact op om te ontdekken hoe IsoBouw u kan helpen:

Stuur een bericht