IsoBouw Klik-vloerplaat

Naadloze EPS vloerplaat


Dankzij een uitgekiende gepatenteerde randafwerking ontstaat met de IsoBouw Klik-vloerplaat een naadloze onderlinge verbinding, waardoor koudebruggen en weglekkend betonwater worden vermeden. De toepassing van een folie is niet nodig. Daarnaast is de IsoBouw Klik-vloerplaat bijzonder snel te verwerken.

 

 

 • Een “klik”-randafwerking met verwerkingsgemak en -snelheid.
 • Een naadloze verbinding, geen koudebruggen.
 • Toepassing van folie is overbodig.
 • Onderlinge fixatie, strakke en goed beloopbare vloer.

Sterk in prijs en prestatie

 • Een “klik”-randafwerking met verwerkingsgemak en -snelheid.
 • Een naadloze verbinding, waardoor koudebruggen worden vermeden en een folie overbodig wordt (geen weglekken van betonwater).
 • Goede, uitvoerig geteste, betonhechting.
 • Een stabiele, stevige plaat en randafwerking. Minder gevoelig voor beschadiging.
 • Een onderlinge fixatie van de platen, waardoor een strakke en goed beloopbare vloer ontstaat.
 • De grote plaatafmeting zorgt voor ca. 20% meer m2 bij hetzelfde aantal handelingen.
 • Licht, maar zeer sterk en drukvast.
 • Door de grote afmeting sneller verwerkbaar.
 • Altijd in brandveilige SE-kwaliteit.
 • Blijvend hoge isolatiewaarden.
 • Ongevoelig voor vocht en duurzaam.
 • Makkelijk op maat te zagen zonder gezondheidsschadelijke stofhinder.
 • Geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.
 • Zonder beschermende hulpmiddelen te verwerken.
 • Sterk in prijs en prestatie.

Toepassingsgebied

Toepasbaar onder begane grondvloeren die in het werk gestort worden. Door de vochtongevoeligheid ook zeer goed toepasbaar in direct contact met water.

Constructieve veiligheid

In de hieronder afgebeelde tabel zijn de sterkte-eigenschappen aangegeven van de IsoBouw Klik-vloerplaat bij 10% vervorming (belasting korte duur), resp. 2% vervorming (belasting lange duur).

*   1kPa = 1kN/m2 = 100 kg/m2
** korte duur = volgens EN 826
    lange duur = onbeperkt

Constructieve veiligheid

IsoBouw heeft haar vloerplaten samen met vergelijkbare materialen van andere aanbieders uitvoerig getest. Resultaat: zelfs bij een gewicht van meer dan 10.000 kg/m2 komen de vloerplaten niet los van de betonlaag, terwijl in de praktijk het gewicht van de plaat slechts ca. 2 kg/m2 is. Met dit resultaat zijn de IsoBouw-vloerplaten de best hechtende vloerplaten in de markt.

Brandveiligheid

Met de IsoBouw Klik-vloerplaten, uitgevoerd in de brandvertragend gemodificeerde SE-kwaliteit, kiest u voor een veilige verwerking en toepassing. 

Tips voor verwerking

De IsoBouw Klik-vloerplaat is veilig en eenvoudig te verwerken zonder beschermende hulpmiddelen en geeft geen irritatie van huid, ogen en longen.

Enkele aandachtspunten:

 • Platen in verband leggen op een vlakke ondergrond.
 • Folie ter voorkoming van het weglekken van betonwater is niet noodzakelijk.
 • Voor een uitstekende betonhechting zijn ook hechtingspluggen overbodig.
 • Vrij van de bodem opslaan en bij buitenopslag ballasten tegen wegwaaien.
 • Bij langdurige opslag wordt aanbevolen het materiaal tegen UV-stralen te beschermen.

Klik op het betreffende type voor het certificaat:

 

Veelgestelde vragen

In tegenstelling tot vroeger toen de geboortekrimp van Airpop® langer kon duren dan gewenst, bestaan er al decennnia lang geen problemen meer door een aanpassing van de productietechniek. De geboortekrimp die nog onstaat direct na de productie wordt opgevangen door de tussentijdse opslag van de blokken. Bij het verlaten van de fabriek is de nog mogelijke krimp verwaarloosbaar gering en ver binnen de geldende normeringen.

 

Tijd heeft geen effect op het isolerend vermogen van Airpop®. Er is geen sprake van uittredende stoffen waardoor de isolatiewaarden beïnvloed worden.

De wateropname van Airpop® is vrijwel nihil. Zelfs bij onderdompeling in water is de vochtopname, afhankelijk van type, slechts maximaal 5% volume. En zelfs in dit geval behoudt Airpop® vrijwel hetzelfde hoge isolerend vermogen.

Laat IsoBouw u helpen!

IsoBouw is naast leverancier ook expert in isolatie-vraagstukken. Neem contact op om te ontdekken hoe IsoBouw u kan helpen:

Stuur een bericht