25 juni 2019

Voorkom problemen met indak PV-systemen

De toepassing van zonnepanelen op het dak neemt in ras tempo toe. En dat stelt andere eisen aan een bouwkundig duurzaam dak. Vooral bij indak-systemen.

Bij indak-systemen, oftewel BiPV-systemen, komen de PV-panelen direct op de onderconstructie (dakelementen) te liggen, eventueel gecombineerd met een pannenbedekking die op gelijke hoogte ligt. Indak-systemen zijn populair omdat het esthetisch mooier gevonden wordt.

Het probleem
Bij een BiPV-systeem zijn de condities echter heel anders dan bij een dakpan en dat kan negatieve gevolgen hebben voor de houten onderconstructie. Temperaturen kunnen flink hoger worden en de vochtigheid zal ook oplopen als gevolg van de waterdampdichte glazen PV-panelen. Hoge vochtigheid, lekwater als gevolg van condensatie onder de PV-panelen, stuifsneeuw etc. belasten een dak veel intensiever.

De oplossing

SlimFix Solar is een waterkerend ‘zonnepaneel-platform’ waarop direct alle
gangbare bevestigingssystemen en zonnepanelen kunnen worden bevestigd

Speciaal voor indak PV-systemen ontwikkelde IsoBouw het isolerende SlimFix Solar dakelement. SlimFix Solar is een waterkerend “zonnepaneel-platform” waarop direct alle gangbare bevestigingssystemen en zonnepanelen kunnen worden bevestigd. Dankzij de gepatenteerde waterkerende laag is de dakconstructie volkomen waterdicht. De speciale vormgeving zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

SlimFix Solar verhoogt het rendement van de zonnepanelen