PowerBlok

Licht funderingsmateriaal voor infra-toepassingen


Bij slappe ondergronden is het zettingsvrij aanleggen van wegen, op- en afritten, ophogen van terreinen en parkeerplaatsen een bekend probleem. De lichte maar zeer drukvaste PowerBlok van IsoBouw biedt dan volop mogelijkheden. Snelle aanleg en onderhoudsarme constructies zijn economische factoren die de keuze voor PowerBlok bovendien zeer verantwoord maken.

 • Kostenbesparend.
 • Meer toepassingsgemak.
 • Meer kwaliteit.
 • Meer service.

De snelste en goedkoopste oplossing voor zettingsvrije wegen

Kostenbesparingen

 • Snellere bouwtijd.
 • Minimale verkeershinder, minder verkeersmaatregelen.
 • Geen materiaalverlies door wegzakkend ophoogmateriaal.
 • Geen extra onderhoudskosten vanwege zettingen.
 • Bij gebruik van zand, is de ‘anders’ noodzakelijke voorbelasting niet nodig.
 • Toepassing van Airpop verlengt de levensduur van het traject.

Onderzoek van InfraDelft/TNO bevestigt het kostenvoordeel. Zij onderzochten de kosten voor een verbreding van een representatieve snelweg met alle gebruikelijke ophoogmethoden. Het resultaat: airpop® (EPS) is de snelste en
goedkoopste oplossing!

Lees ook de 'case-study' 2015 van de lichtgewicht wegophoging N201 bij Uithoorn.

PowerBlok, nog meer indirecte besparingen

In de schema's hieronder ziet u de totale initiële kosten (bouwkosten plus directe kosten voor verkeersmaatregelen tijdens de bouwperiode) en de integrale kosten (totale initiële kosten plus extra onderhoudskosten voor herstelwerkzaamheden vanwege zettingen). Kortom: PowerBlok is integraal en initieel het voordeligst.

Initiële kosten

Integrale kosten

Meer toepassingsggemak

 • PowerBlok is veelzijdig toepasbaar als funderingsmateriaal.
 • Projecten kunnen snel gerealiseerd worden, omdat voorbelasten met zand door middel van overhoogte niet nodig is.
 • Er is structureel veel minder ruimte nodig (minder brede taluds).
 • PowerBlok kan in grote hoeveelheden worden aangevoerd volgens een exact schema, gebaseerd op het legplan; dus korte projectduur en geen werkonderbrekingen.
 • Direct berijdbaar op de drukverdelende laag.
 • Het is niet schadelijk voor uw gezondheid, geeft geen huidirritatie en kan zonder beschermende hulpmiddelen verwerkt worden.

Meer kwaliteit

 • Licht en toch uitermate sterk en drukvast.
 • Goed bestand tegen vocht.
 • Geen ‘veroudering’.
 • Geen vorstschade bij gevoelige ondergronden.
 • Grondwaterneutraal en bestand tegen een groot aantal agressieve stoffen.
 • Onaantastbaar door micro-organismen.
 • Onderhoudsarm en geen stabiliteitsverlies van de constructie.
 • Duurzaam en milieuverantwoord.

Meer service

 • Projectgerichte adviezen in de voorbereidingsfase.
 • Grote betrouwbaarheid in leveringen (ook zeer grote hoeveelheden).
 • Aanvoer hoeveelheden volgens een nauwkeurig overeengekomen planning.
 • Ondersteunende verwerkingsadviezen.

Projectgerichte adviezen en legplannen

Ter ondersteuning van uw projecten staat een compleet IsoBouw-team paraat: Deskundige buiten- en binnendienstmedewerkers en een professioneel projectbureau. Hierdoor kunnen we voor complexe werken in eigen huis legplannen ontwikkelen.

Ondersteunende verwerkingsadviezen

Met onze ervaring weten wij precies waar u op moet letten en hoe u op de meest efficiënte wijze de blokken kunt toepassen. Dit verhoogt niet alleen het gemak, maar het bespaart u ook ergernissen en kostbare tijd.

Toepassingsgebieden

Licht funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) voor:

 • Zettingsvrij aanleggen van wegen, op- en afritten.
 • Zettingsvrij ophogen van (bouw)terreinen en parkeerplaatsen.
 • Ophogen en draineren van sportvelden en andere groenvoorzieningen.
 • Ophogen ten behoeve van geluidswallen.
 • Funderen van schuurtjes, lichte gebouwen, rioleringen, terrassen en tegelpaden.
 • Verminderen van horizontale gronddruk of horizontale belasting bij projecten.
 • Als basis voor drijvende huizen en tuinen.

Producteigenschappen

Onderstaande tabel geeft de meest relevante producteigenschappen van airpop® weer. Uitgebreide informatie over relevante eigenschappen, zoals de chemische resistentie, onder het hoofdstuk 'Wat is airpop®?' op onze website. Natuurlijk geeft ook onze afdeling Verkoop binnendienst u graag specifieke informatie.

Vochtgedrag

airpop® is niet hygroscopisch en neemt nagenoeg geen vocht op. Met name bij toepassing in de GWW is dit van belang omdat het aAirpop®, afhankelijk van de toepassing, met grondwater in contact kan komen.

Temperatuurbestendigheid

airpop® is langdurig bestand tegen temperaturen tussen -170°C en +80°C. Kortstondig mag de temperatuur maximaal +110°C bedragen.

Tips voor verwerking

PowerBlok is veilig en eenvoudig te verwerken zonder beschermende hulpmiddelen en geeft absoluut geen irritatie van huid, ogen en longen.

Enkele aandachtspunten:

 • Zodanig opslaan dat wind en storm geen schade kunnen veroorzaken.
 • Bij langdurige opslag het Airpop® beschermen tegen UV-stralen.
 • Airpop® op een vlakke ondergrond plaatsen (in verband), eventueel op een wegendoek om het onderliggende zandpakket te fixeren.
 • Airpop® bij voorkeur in minimaal twee lagen aanbrengen.
 • Om wegwaaien te voorkomen kunnen kramplaten worden toegepast.
 • Afhankelijk van de toepassing Airpop® beschermen met een folie tegen bijvoorbeeld het doorsijpelen van aardolieproducten of andere oplosmiddelen.
 • Airpop®-blokken kunnen op het werk eenvoudig op maat gemaakt worden, o.a. met gloeidraden of zaag.

Detailleringen

 • Bij de detailleringen dient rekening te worden gehouden met:
 • De bodemgesteldheid (de zettings-gevoeligheid in relatie tot de variatie in grondwaterstanden).
 • De gewenste aanleghoogte van de constructie.
 • De toelaatbare zetting.
 • De verwachte (verkeers-)belasting op de constructie.

Bij de berekening dienen o.a. de volgende eisen te worden gesteld:

 • De constructie mag bij de hoogste grondwaterstand die kan voorkomen niet gaan drijven.
 • De constructie moet in staat zijn de belasting te kunnen overbrengen naar de ondergrond.
 • De ondergrond dient draagkrachtig genoeg te zijn voor de te verwachte belastingen.

Klik op de betreffende tekstlink voor het certificaat

 

Laat IsoBouw u helpen!

IsoBouw is naast leverancier ook expert in isolatie-vraagstukken. Neem contact op om te ontdekken hoe IsoBouw u kan helpen:

Stuur een bericht